تلفن: 03491090197

کرمان، جاده تهران، خیابان ابوسعیدی، نبش غربی 3، پلاک62

نمابر: 03491090197

پست الکترونیک: [email protected]

کدپستی: 7618951413