آگهی مزایده عمومی یک مرحله‌ای شماره ۱۴۰۲/۱۰۰۱

مزایده عمــــومی یک مرحله‌ای سرمته‌های روتاری و لگابورماش

توجه: به منظور دریافت رمز عبور (Password) فایل مزایده، با شماره تلفن 03491090197 داخلی 101 یا 09912705068 تماس حاصل فرمایید.