گروه بازرگانی فرارون صنعت فولاد جنوب

ابزار دقیق

ابزار دقیق ادواتی هستند که بر حسب نوع کمیت مورد نیاز واحد تحت کنترل ، اعم از فشار ، دما ، دبی ، سطح و … با توجه به شرایط و استانداردهای تعین شده ، انتخاب و مورد استفاده قرار می گیرند. ابزار دقیق در حقیقت زیر ساخت یک سیستم کنترل و اتوماسیون را تشکیل میدهند و شامل ابزاری نظیر: انواع سنسور، انواع کنترلر، نشاندهنده، ترانسمیتر، رکوردر و… میباشند که این ابزار وظیفه اندازه گیری، انتقال، نمایش، ثبت و کنترل پارامترهای مهم فیزیکی را در پروسه های صنعتی به شکلی دقیق بر دوش دارند. ابزار دقیق از سه قسمت اساسی زیر تشکیل شده است که عبارتد از:

 اندازه گیرها

قسمت اندازه گیر مقدار واقعی عنصر اصلی مورد نظر در سیستم را اندازه گیری می کند. پارامترهای مختلفی در صنایع برای کنترل اندازه گیری می شود. مهمترین پارامترهایی که در صنعت برای کنترل اندازه گیری می شوند عبارتند از :

  • measurement of the pressure
  • measurement of the temperature
  • measurement of the flow
  • measurement of the level

کنترل کننده ها

بخش دوم ابزار دقیق بخش کنترل می باشد در ابتدای شروع صنعت کنترل بوسیله عوامل انسانی انجام و با پیشرفت علم سیستم کنترل اتوماتیک با ادوات نیوماتیکی (بادی) وارد مرحله جدیدی شد. بعد از مدتی با اختراع ترانزیستور استفاده از کارتهای الکترونیکی برای کنترل آغاز شد با بوجود آمدن این قطعات کنترلی استفاده از عوامل انسانی برای کنترل کمتر می شد. در ادامه پیشرفت علم کامپیوترهای صنعتی با نام plc وارد صنعت شدند بوسیله این plc ها واحدها به آسانی کنترل می شدند و تغییرات نیز به آسانی در واحدها انجام می گرفت.

محرکها (ادوات خروجی)

بخش سوم ابزار دقیق محرک ها می باشد.محرکها ادواتی هستند که سیگنال خروجی را از قسمت کنترل کننده می گیرد و متناسب با این سیگنالها عمل می کند. از عمده ادوات خروجی می توان به شیرهای کنترل و الکتروموتورها اشاره کرد. مجموعه این ادوات با عملکرد خود باعث کنترل پارامترهای اندازه گیری شده در مقدار مطلوب و مورد نظر می شوند. دقت این اندازه گیری بیانگر کارکرد مناسب سیستم بوده و در مجموع ابزار دقیق طیف گسترده ای از موارد را از ورودی تا خروجی سیستم در بر می گیرد.