بیرینگ مخروطی
  1. خانه
  2. بیرینگ
  3. رولربیریینگ
  4. بیرینگ مخروطی (Tapered Roller Bearing)
نام محصول:بیرینگ مخروطی (Tapered Roller Bearing)
دسته محصول: رولربیریینگ
توضیحات

بیرینگ مخروطی به دلیل شکل مخروط ناقصی که دارند بیرینگ مخروطی نامیده می­شوند. این بیرینگ از دو مجموعه جدا از هم تشکیل شده اند یک قسمت رینگ خارجی(cup) و قسمت دیگر رینگ داخلی(cone) و رولر و کیج می­باشند. رینگ داخلی لبه دار و رینگ خارجی بدون لبه است. خط تماس سطح رولر و داخل رینگ همدیگر را در نقطه ای در خط مرکز بیرینگ همدیگر را قطع می­کنند.

رینگ داخلی دو لبه کوچک و بزرگ دارد، لبه کوچکتر برای نگه داشتن رولر ها و لبه بزرگتر برای تحمل جابجایی و بار محوری کاربرد دارد. صورت رولرها نیز در این بیرینگ انحنا دارد که موجب می­شود روانکاری بهتر صورت بگیرد. Cone و رولرها نیز منحنی لگاریتمی دارند که توزیع بار بهتر صورت بگیرد. زاویه تماس این بیرینگها معمولا بین ۱۰ تا ۲۰ درجه می­باشد و زوایای بیشتر برای تحمل بار محوری بیشتر مناسب اند.

به دلیل شکل شیب دار رولر بیرینگ نمی­تواند بار شعاعی خالص تحمل کند و حتما باید مقداری بار محوری داشته باشد.

این بیرینگ نیز به صورت ترکیبی به حالت پشت به پشت یا صورت به صورت در کنار هم قرار بگیرند (به صورتX  یا O) تا بار بیشتری را بتوانند تحمل کنند. برخی از کاربردهای این بیرینگ می­توان به ساختار دنده ها و یا چرخهای تراک اشاره کرد.

[مجموع: 1 میانگین: 5]

محصولات مشابه

فهرست