Fararoun Sanat

خدمات گروه بازرگانی

فرارون صنعت فولاد جنوب

گروه بازرگانی فرارون صنعت فولاد جنوب از آغاز تأسیس تا به امروز بر مبنای نگاه بلندمدت مدیران این مجموعه تلاش کرده است که طیف کاملی از خدمات موردنیاز واحدهای صنعتی را در مقیاس استانی و منطقه‌ای و کشوری پوشش دهد و بر مبنای این نگرش، دامنۀ خدمات این گروه را می‌توان در سه گروه اصلی شامل بازرگانی دربرگیرندۀ خدمات تأمین و انبارداری، خدمات تولید با تکیه بر بومی‌سازی فنّاورانه و سفارشی‌سازی و خدمات تکمیلی شامل مشاوره و تعمیرات تخصصی تبیین کند.

خدمات بازرگانی

تأمین و انبارداری

Fararoun Sanat

خدمات تولید

بومی سازی و سفارشی سازی

Fararoun Sanat

خدمات مشاوره

مشاوره فنی و تعمیرات تخصصی

تماس مستقیم با کارشناسان

فرارون صنعت فولاد جنوب

گروه بازرگانی فرارون صنعت فولاد جنوب در راستای بهبود و ارتقاء سطح خدمات ارایه شده از سوی این گروه به صنایع همکار امکان تماس مستقیم از طریق تلفن و تماس متنی از طریق پیام رسان ها را با کارشناسان هر بخش را فراهم نموده است. شما همراهان گرامی فرارون صنعت می توانید با توجه به نوع خدمات  همکاری مدنظر با کارشناسان مربوطه در هر بخش تماس و اطلاعات و مشاوره های لازم را دریافت نمایید.

Fararoun Sanat

بخش بازرگانی کارشناسان بازرگانی فروش

Fararoun Sanat

بخش تولید کارشناسان فنی تولید

Fararoun Sanat

بخش مشاوره کارشناسان فنی تعمیرات