گروه بازرگانی فرارون صنعت فولاد جنوب

تجهیزات حفاری

عملیات حفاری، بسیار تخصصی و به‌عبارتی خط مقدم آغاز کار معادن است. برخورداری از بهره‌وری در این عملیات بسیار حائز اهمیت است. عملیات حفاری به دو نوع اصلی اکتشافی و انفجاری تقسیم می‌شود:

حفاری اکتشافی

همان‌طور که از نامش پیداست، این نوع حفاری با مغزگیری از اعماق زمین به کشف گره‌های مواد معدنی کمک می‌کند. حفاری اکتشافی مرحلۀ آغازین و بسیار مهم در امور معدنی است. با این شیوه توانسته‌ایم در عمق بیش از دوهزار متر توده‌های بسیار عظیم مواد معدنی را کشف کرده و برای استخراج آن برنامه‌ریزی کنیم. اصلی ترین تجهیزات در این نوع حفاری شامل سرمته و بغل تراش می باشد.

سرمته: به‌دلیل تماس مستقیم با بستر زمین، سرمته بیشترین اصطکاک و فرسایش را در ادوات حفاری دارد؛ بنابراین، بسیار مهم است که در انتخاب آن دقت بیشتری شود و سرمتۀ مناسب و با کیفیت خوب و متناسب با مقطع حفاری استفاده شود. سرمته‌ها بر اساس سختی و همچنین ساختار زمین بسیار متنوع‌اند.

بغل تراش: برای حفظ قطر چال حفاری و پایداری سیستم حفاری به کار می‌رود

حفاری انفجاری

این مرحله از حفاری پس از عملیات اکتشافی و مشخص‌شدن مادۀ معدنی باطله‌برداری و استخراج مواد معدنی آغاز می‌شود. در حفاری انفجاری، با‌ توجه ‌به سختی و نوع زمین، نوع حفاری نیز متفاوت خواهد بود که به‌صورت چاله و گودال استفاده می‌شود. در زمین‌ها و خاک‌های سخت، از چکش و سرمته استفاده می‌شود که نسبت به سایر انواع سرعت بیشتری دارد و در زمین‌ها و خاک‌هایی با سختی کمتر از سرمته‌های ویژه استفاده می‌شود که سرعت بالاتری‌تری نسبت به سایر نمونه ها دارد.

گروه فرارون صنعت فولاد جنوب، به‌عنوان تأمین‌کنندۀ تخصصی در زمینۀ ابزارآلات و ادوات موردنیاز حفاری شامل انواع سرمته و بغل تراش ویژه عملیات های اکتشافی و انفجاری از برندهای معتبر جهانی توانسته است به نامی شناخته‌شده و قابل اتکا در این حوزه تبدیل شود و نیازهای لجستیکی بسیاری از صنایع و معادن را در مقیاس ملی و منطقه‌ای تأمین کند.