بیرینگ ها وسیله ای مکانیکی هستند که در دستگاه­ های مختلف مورد استفاده قرار می­ گیرند. هدف اصلی از ساخت بیرینگ در گذشته های دور، کاهش اصطکاک بوده است و همین عامل مهم، همچنان جزو مهمترین ویژگی های بیرینگ است، چرا که اصطکاک باعث ایجاد حرارت و اتلاف انرژی می­ شود که هیچکدام از آنها مطلوب ما نیست.

علاوه بر کاهش اصطکاک، توانایی انتقال نیرو، حمایت، هدایت و استقرار شفت را می توان از دلایل رشد بیرینگها نامید.

بیرینگ ها را به دو دسته غلتشی و لغزشی تقسیم می کنند:

  • بیرینگهای لغزشی از دو رینگ تشکیل شده اند و در بین آنها مایع روان کننده ای قرار دارد که باعث کاهش اصطکاک می­گردد.
  • نوع دیگر بیرینگ­ها، بیرینگ های غلتشی هستند که در این نوع بیرینگ بین دو رینگ، المانی غلتنده وجود دارد که وظایف خاص خود را انجام می­دهد.

اجزای بیرینگهای غلتشی به این ترتیب می باشند:

  • رینگ خارجی (Outer ring)
  • رینگ داخلی (Inner ring)
  • عامل غلتش (Rolling element)
  • قفسه (Cage)

با توجه به نوع المان غلتنده، می توان سطح تماس را بین المان های غلتنده و مسیر حرکت در رینگ ها به دو نوع نقطه ای (در ساچمه ها) و خطی (در رولرها) تقسیم کرد.

بیرینگ های غلتشی(Rolling-element bearings)  باتوجه به شکل رولر خود به دو دسته بیرینگ ساچمه ای یا بلبرینگ(ball bearing)  و رولر بیرینگ (roller bearing) تقسیم می­شوند که در ادامه هر دسته را به طور جداگانه بررسی خواهیم کرد.

فهرست