آکهی استخدام


این شرکت از بین واجدین شرایط  در رشته ی مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید و رشته ی کامپیوتر گرایش نرم افزار  آشنا با زبان انگلیسی استخدام می نماید 
شما می توانید از طریق این لینک اطلاعات خودتان را وارد کنید، 
یا فرم زیر را دانلود نموده، سپس پرینت گرفته و پر نمایید و در نهایت از طریق فاکس،‌ ایمیل به دست همکاران ما برسانید.

لازم به ذکر است با پذیرفته شدگان نهایی تماس برقرار می شود.